De NVII

De Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NVVI)  werd opgericht in 2018 en stelt zich ten doel:

  • het bevorderen van de kennis, kwaliteit en doelmatigheid van de klinisch infectiologische zorg;
  • het bevorderen van de uitwisseling van kennis en informatie op het gebied van infectieziekten;
  • het behartigen van de belangen van alle gewone leden op financieel, economisch en maatschappelijk gebied, voor zover deze verband houden met de uitoefening van hun beroep als internist-infectioloog dan wel de opleiding daartoe en voor zover dit in het vermogen ligt van de vereniging.

Leden van de NVII hebben toegang tot het besloten deel van de website (login rechtsboven).