Het bestuur van de NVII bestaat onder andere uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, een vertegenwoordiger van de sectie infectieziekten van de Nederlandse Internisten Vereniging en een infectioloog in opleiding. 

Het bestuur wordt ondersteund door een verenigingssecretaris.

Voorzitter – Prof. dr. A. Verbon, Erasmus MC

Secretaris – Dr. S.U.C. Sankatsing, Diakonessenhuis

Penningmeester – M.A.H. Berrevoets, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Prof. dr. I.M. Hoepelman, UMCU

Dr. L.B.S. Gelinck, Haaglanden Medische Centrum

Dr. M.P.M. Hensgens, UMCU (namens juniorleden)

Verenigingssecretaris: